wrapper

mavadavalieh

مواد اولیه:

تولید با کیفیت، تحت تاثیر کیفیت مواد اولیه می باشد و به منظور دستیابی به مواد اولیه مرغوب، فولاد از شرکتهای تولید کننده طراز اول داخل و خارج کشور که با استانداردهای بین المللی نظیر BS و DIN میلگردهای فولادی را تولید می کنند استفاده می شود و خصوصیات متالوژیکی و مکانیکی مواد اولیه قبل از مصرف به دقت مورد کنترل و بررسی دقیق قرار می گیرند.